جاوا پالیندروم
10.0 امتیاز
9 نفر ، این سوال را حل کردند

برنامه جاوایی بنویسید که تشخیص دهد آیا پارامتر ورودی متقارن است یا خیر. کلمات متقارن کلماتی هستند که از هر طرف میخوانید مشابه است .


ساده ترین برنامه جاوا
1.0 امتیاز
12 نفر ، این سوال را حل کردند

برنامه ای بنویسید تا هر مقداری بعنوان آرگومان ورودی می گیرد ، چاپ کند


لطفا منتظر بمانید